Một ngày nào đó, chúng ta sẽ tìm thấy người ấy, người mà giữa hàng trăm triệu người trên thế giới này, sẽ vững vàng tiến đến chỗ chúng ta, nắm lấy tay ta, bình bình lặng lặng cùng đi qua cuộc đời giông gió. Prewedding The Hung & Minh Anh tanthinhwedding.com #tanthinhweddinghouse makeup : Anna Uyên Makeup - Bridal wedding film : Hoor Wedding Videos & Films location : Mercure Dalat Resort