Tình yêu đích thực không cần phải vội vàng, vì nó sẽ thăng hoa khi được bộc lộ một cách tự nhiên. Nó không được đo bằng tiếng tích tắc của đồng hồ mà bằng độ sâu của kết nối. TANTHINHWEDDINGHOUSE Makeup Anna Uyên Makeup - Bridal 101/15 Vạn Hạnh , Phường 8 , Đà Lạt , Lâm Đồng contact for booking :0982559037 email : nguyentanthinh17@gmail.com